ZÁKLADNÁ ŠKOLA ŠKOLSKÁ 49, VINOSADY

V rámci projektu „Do školy na bicykli“ naši tretiaci a štvrtáci podnikli veľký výlet na bicykloch do krásneho prostredia Malých Karpát do Kučišdorfskej doliny. Cesta bola prašná a kamenistá. Prekonávali sme rôzne prírodné prekážky. V lese preleteli cez potok. Cieľ bol pri priehrade, kde sme sledovali život na vodnej hladine – divé kačky, užovku, malé […]

SPOMIENKY NA #DŠNB2016

V súlade s postupnou implementáciou jednotlivých opatrení vládneho materiálu “Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike“ vyhlásilo MDVRR SR v termíne 19. až 30. septembra 2016 prvý ročník celonárodnej kampane „Do školy na bicykli 2016 “.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA CHMINIANSKE JAKUBOVANY

Dňa 21.09.2015 boli žiaci našej základnej školy vyzvaní, aby na dopravu do školy nevyužili tradičné spôsoby dopravy ako autobus, či pohodlné privezenie sa na aute s rodičmi. Nakoľko sú všetci naši žiaci miestni, dostali za úlohu, dopraviť sa na vyučovanie pešo, alebo akýmkoľvek bezmotorovým dopravným prostriedkom. Tí, ktorí prejavili o túto aktivitu aktívny záujem a […]

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HLADOVKA

V rámci celonárodnej kampane “ DO ŠKOLY NA BICYKLI 2016“ sa tretí septembrový utorok rozhodla ZŠ s MŠ Hladovka zorganizovať pre svojich žiakov cyklotúru z Hladovky do Liesku a späť. Deväťdesiat bicyklistov ráno vyštartovalo od školy smerom na cyklochodník do Liesku. Bicyklisti sa počas jazdi na bicykli mohli kochať krásnou scenériou hrebeňa Západných Tatier, videli […]

ZÁKLADNÁ ŠKOLA JÚLIE BILČÍKOVEJ

V týždni od 26. 9. do 30. 9. 2016 naša škola plnila úlohy prvého ročníka kampane „Do školy na bicykli 2016“. V rámci kampane sme plnili dve aktivity. Prvá aktivita sa konala celý týždeň. Žiaci dochádzali do školy na bicykli, kolobežke, pešo alebo hromadným dopravným prostriedkom (autobusom) a zúčastnili sa 28. 9. spoločného fotenia na […]

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HÁJSKE

Naša aktivita spočívala v poznávaní okolia našej obce. Žiaci na bicykloch jazdili do okolitých dedín po rôznych druhoch komunikácií. Počas poobedia najazdili cez 20,7 km, pričom navštívili 4 obce. V každej obci sme si dali pauzu na kofolu či zmrzlinu. Žiaci spoznávali nie len ako sa majú správať v cestnej premávke, ale aj spoznávali flóru […]

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU JUR NAD HRONOM

28.septembra sme si vyučovanie spríjemnili cyklo potulkami po našej obci. Týmto zaujímavým podujatím sme sa zapojili do celonárodnej kampane „Do školy na bicykli“. Žiaci druhého stupňa sa vyzbrojili svojimi tátošmi a za doprovodu pani učiteliek zo sedadiel bicyklov obdivovali krásy obce Jur nad Hronom. Cyklo – had z našej malej školy mal takmer 30 účastníkov. […]

ZÁKLADNÁ ŠKOLA JEDĽOVÉ KOSTOĽANY 75

Cyklomaratón. Posledný deň kampane v našej škole sa niesol v duchu športovej vytrvalosti. Aktivity s názvom „cyklomaratón“ sa zúčastnilo 20 žiakov (1. – 9. ročník) a 4 zamestnanci školy. Nadšenie a húževnatosť „maratóncov“ so spoločným cieľom najazdiť čo najviac kilometrov na školskom ihrisku, tolerancia, ohľaduplnosť a snaha premáhať samého seba sa pretavila do 170 km. […]

ZÁKLADNÁ ŠKOLA KOŠICE, HANISKA 290

Už po druhý rok sme sa zapojili do tejto celonárodnej kampane ,,Do školy na bicykli“. Každý deň sme s radosťou vstávali a išli do školy či už na bicykli, alebo kolobežke. Na našu bezpečnosť dohliadali aj policajti z blízkej Čane, ktorých sme v rámci kampane oslovili. Niekedy nás priviedli až pred budovu školy. Školský parlament […]

ZÁKLADNÁ ŠKOLA VINODOL, ŠKOLSKÁ 1

V dňoch 27. – 28. 9. 2016 sme v škole oslávili DEŇ BEZ ÁUT akciou DO ŠKOLY NA BICYKLI /Cez bicykel k zdravému mysleniu/, ktorej cieľom bolo pestovanie zdravých návykov, ako aj propagácia bicyklovej dopravy. Už od skorých ranných hodín prichádzali do areálu školy naši žiaci na bicykloch, tí menší častokrát v sprievode rodičov či […]

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU ZÁVOD, ŠKOLSKÁ Č. 81

Dňa 28.9.2016 sme usporiadali o 13.30 hod. dve súťaže – 1. najlepší cyklista škola – I. Stupeň a II. Stupeň. Bolo treba prejsť bez trestných bodov čo najrýchlejšie vyznačenú trasu a splniť určené disciplíny. 2. najpomalší cyklista – bolo potrebné prejsť vyznačenú trasu čo najpomalšie, rovným smerom, bez dotyku nohy zo zemou.  

CIRKEVNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA SV. JURAJA

Teoretické vedomosti v dopravnej výchove formou prezentácií, pracovných listov a praktických zručností si žiaci v 2. B osvojovali na hodinách prvouky a krúžku tak, aby vedeli využívať všetky pozitíva cestnej premávky s jej rizikami i negatívami. Snažili sme sa o to, aby deti vlastnou skúsenosťou zistili, čo je v cestnej premávke a na chodníkoch prirodzené, […]

ZÁKLADNÁ ŠKOLA VEĽKÝ ŠARIŠ, ŠKOLSKÁ 29

Posledné dva septembrové týždne boli pre našich žiakov zo ZŠ vo Veľkom Šariši trocha iné v tom, akým spôsobom prišli do školy. Ranný automobilový ruch v blízkosti školy vymenil ruch cyklistický. Zaparkované bicykle a kolobežky hovorili o tom, že množstvo žiakov prijalo túto výzvu a do školy prišli na svojich „tátošoch“. Miesta na stojanoch sa […]

ZÁKLADNÁ ŠKOLA BYTČA, ELIÁŠA LÁNIHO 261/7

Cyklistická hodinovka ZŠ Eliáša Lániho, Bytča. Základná škola na Ulici Eliáša Lániho sa nachádza na okraji mesta. Okrem detí, s trvalým bydliskom v Bytči, navštevujú našu školu aj žiaci z okolitých obcí celého okresu. Takmer 30% z nich dochádza do školy na bicykli. Preto sme sa rozhodli spočítať vzdialenosť a počty detí, ktoré dochádzajú z […]

ZÁKLADNÁ ŠKOLA ČAŇA, PIONIERSKA 33

V ZŠ Čaňa, Pionierska 33, sa do kampane okrem osemnástich pedagogických a nepedagogických zamestnancov zapojilo v prvom týždni 221 žiakov. V druhom týždni počet vzrástol až na 234 žiakov. Dňa 28.9. sa na v škole konala cyklistická túra v rámci aktivity v oblasti podpory udržateľnej mobility. V príjemnom jesennom popoludní sa na štart popri riaditeľke […]