ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU UL. A. SZENCZI MOLNÁRA 11, MALÝ HOREŠ

"Do školy na bicykli 2017"

V dňoch 12 -16 júna naša škola sa zapojila do projektu “ Do školy na bicykli „. Žiaci sa zapojili s veľkou elánou a radosťou. Do projektu sa zapojili aj rodičia a učiteľky našej školy. “ order_by=“sortorder“ order_direction=“ASC“ returns=“included“ maximum_entity_count=“500″]

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU UDAVSKÉ

"Do školy na bicykli 2017"

Žiaci ZŠ s MŠ Udavské zavŕšili kampaň Do školy na bicykli piatok 16. júna 2017 sériou rôznych aktivít venovaných cyklistike. Začali sme prednáškou o histórii bicyklov. Venovali sme sa aj zákonu o cestnej premávke, ktorý definuje pravidlá, čím má byť cyklista a jeho bicykel vybavený, ako sa má správne po cestách jazdiť. Zopakovali sme si…

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU LIEŠŤANY

"Do školy na bicykli 2017"

Našich 36 žiakov sme sa snažili motivovať k bezpečnej a radostnej ceste do školy na bicykli. Denne sme sa s deťmi rozprávali – ranná komunita a vyhodnotenie cesty do školy. Deti sa spoločne s p. uč. odviezli až do Kostolnej Vsi (3km tam a späť – len sa zabudlo na fotenie a pravidlá si utvrdzovali…

ZÁKLADNÁ ŠKOLA DLHÁ 43/35 DLHÉ KLČOVO

"Do školy na bicykli 2017"

Posledný deň projektu sa uskutočnila dopravná súťaž pod názvom “ Na bicykli bezpečne“. Svoje sily si naši žiaci zmerali v jazde zručnosti na bicykli v slalome, jazde po lavičke, jazde  po osmičke. Vedomosti si preverili v poznávaní časti bicykla, dopravných značiek a pravidiel cestnej premávky. Čakal na nás aj darček – nové stojany v škole…

ZÁKLADNÁ ŠKOLA ŠKOLSKÁ 49, VINOSADY

"Do školy na bicykli 2017"

V rámci projektu „Do školy na bicykli“ naši tretiaci a štvrtáci podnikli veľký výlet na bicykloch do krásneho prostredia Malých Karpát do Kučišdorfskej doliny. Cesta bola prašná a kamenistá. Prekonávali sme rôzne prírodné prekážky. V lese preleteli cez potok. Cieľ bol pri priehrade, kde sme sledovali život na vodnej hladine – divé kačky, užovku, malé…

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU ŠKOLSKÁ 231/4, DLHÉ NAD CIROCHOU

"Do školy na bicykli 2017"

V dňoch 12- 16 júna sa ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou zapojila do celonárodnej kampane „Do školy na bicykli“. V týchto dňoch sa žiaci zapojili do rôznych aktivít, ktoré boli zamerané na bezpečnú jazdu na bicykli. Prvý deň kampane sa venovali poverení pedagogóvia diskusii so žiakmi o bezpečnosti jazdy na bicykli. Následovne motivovali žiakov…

ZÁKLADNÁ ŠKOLA HLAVNÁ 19, OCHODNICA

"Do školy na bicykli 2017"

Na našej škole prebehli cylistické súťaže v netradičnom prevedení. Výherca v dochádzke na bicykli bola III.A, kde všetci žiaci prišli do školy bicyklom. Za odmenu mali v rámci hodiny TSV súťaže ako Cykloturbo a Cykloslimák (najrýchlejší/najpomalší vyhráva – trestné body za dotyk nohy so zemou), Balansmajster – dôjdi do cieľa držiac loptičku na rakete a…

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PAKOSTOV

"Do školy na bicykli 2017"

Osvojili si zásady bezpečného správania cyklistu a zvládli techniku jazdy. Teoretické vedomosti z oblasti dopravnej výchovy žiaci získavali formou prezentácií na interaktívnej tabuli, pracovných listov aj počas vyučovacích predmetov prírodovedy a prvouky. V rámci ŠKD si vyrobili dopravné značky, ktoré použili opäť pri pesničke “Na ceste” od Mira Jaroša, kreslili si svoj bicykel, hrali rôzne…

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU KOLBOVCE

"Do školy na bicykli 2017"

Naša škola sa úspešne zapojila do projektu “ Do školy na bicykli“. Naším cieľom bolo vzbudiť záujem o jazdu na bicykli u čo najväčšieho počtu žiakov. Niektorí žiaci počas roka pravidelne dochádzajú týmto prostriedkom, avšak počas tohoto týždňa sme zaznamenali enormný záujem u žiakov, dokonca aj aj na prvom stupni. O bezpečnosť sa starala triedna…

ZÁKLADNÁ ŠKOLA ROHOŽNÍK

"Do školy na bicykli 2017"

Piatok 30. september patril dopravnej výchove, ktorá je dôležitou prierezovou témou a neoddeliteľnou súčasťou vyučovania na 1. stupni základných škôl. Deti sa od rána venovali dopravným aktivitám. Pani učiteľky si pre deti pripravili dopravné prezentácie, kvízy, minitesty z pravidiel cestnej premávky, pracovali s literatúrou s dopravnou tematikou, čítali si príbehy o dopravných značkách, čím rozvíjali…

GYMNÁZIUM SNINA

"Do školy na bicykli 2017"

Diskusie na tému „Do školy na bicykli“. Zmapovanie cesty do školy. Poukázanie na výhody bicykla. Hľadanie možnosti odstránenie nevýhod (nedostatkov). Informovanie kompetentných. Zmapovanie dochádzky do školy.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA MEDZANY

"Do školy na bicykli 2017"

Veľmi radi súťažíme v behu na rýchlosť, hlavne, ktoré z detí zvíťazí. Keď sme sa zapojili do kampane “ do školy na bicykli“ okrem túžby vyhrať sme k našim dvom nohám pridali dve kolesá, ktoré nás urobili ešte rýchlejšími. Nechceli sme, aby to bolo jednoduché, veď po ceste to s bicyklom ide každému, preto sme…

ZÁKLADNÁ ŠKOLA LIPTOVSKÁ OSADA

"Do školy na bicykli 2017"

V jarných a letných mesiacoch žiaci 3.oddelenia školského klubu sa takmer každú stredu zúčastňujú cyklotúry. Využívajú cyklotrasu Cyklo Korytničky, a to konkrétne úseky Liptovská Osada – Patočiny, Liptovská Osada – Podsuchá a ďalšie okolité trasy v horských dolinách. Cyklotúry sú väčšinou spojené aj s pozorovaním prírody, fauny a flóry, ktorá sa nachádza v okolí Liptovskej…

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU BRODŇANSKÁ 110/17, ŽILINA

"Do školy na bicykli 2017"

Žiaci VI. a VII. ročníka, ktorí chodili do školy počas kampane na bicykli, nakreslili tzv. mentálnu mapu okolia školy. “ order_by=“sortorder“ order_direction=“ASC“ returns=“included“ maximum_entity_count=“500″]